TIDAHOLMS SPARBANK

Västra Götalands län

Information

TIDAHOLMS SPARBANK är ett företag som finns i Tidaholm. I TIDAHOLMS SPARBANK finns det lite olika personer som är förknippade och det är Lundin, Anders Harald som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare, Persson, Carl-Johan som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Stäveryd, Ingrid Maritha som är född 1969 och har titeln Extern firmatecknare, Blennow, Jan Rune Mikael som är född 1958 och har titeln VD, Jakobsson, Kjell Åke Christer som är född 1954 och har titeln Ställföreträdande VD, Blennow, Jan Rune Mikael som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotCarlén, Maria Elisabeth som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Ingegerd Birgitta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Mats Erik som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotBerg, Gill Anette som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotFredriksson, Eva Kristine som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantGranqvist, Lennart Anders som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotGustavsson, Ulf Karl Mikael som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotSkog, Krister Rune som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantÅlebring, Per Vilhelm Jörgen som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamotJakobsson, Kjell Åke Christer som är född 1954 och har titeln SuppleantSträngby, Ernst Lennart som är född 1953 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantStröm, Märta Pia Elisabeth som är född 1961 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantLindengren, Alf Michael som är född 1956 och har titeln RevisorBjörkman, Karl Thomas som är född 1953 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med TIDAHOLMS SPARBANK så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå TIDAHOLMS SPARBANK på telefon 0502-18500.

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument- kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, faktura- belåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing), 4. förmedla betalningar, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. medverka vid värdepappersemissioner, 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning, 9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt regist reras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap. 12 §, 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomt rätter och bostadsrätter, 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter, 17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor, 18. förmedla försäkringar, 19. tillhandahålla datatjänster, 20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd, 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd. Tidaholms Sparbanks verksamhetsområde omfattar Tidaholms kommun, Mullsjö kommun, Brandstorps församling av Habo kommun samt Södra Fågelås församling av Hjo kommun. Sparbankens rörelse ska avse främst nämnda verksamhetsområde.

Idag är TIDAHOLMS SPARBANK av bolagstypen Sparbank.

TIDAHOLMS SPARBANK är ett av många företag som finns i Västra Götalands län och Tidaholm arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

TIDAHOLMS SPARBANK innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och TIDAHOLMS SPARBANK är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för TIDAHOLMS SPARBANK så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Carlén, Maria Elisabeth -Granqvist, Lennart Anders i förening med en av -Blennow, Jan Rune Mikael -Jakobsson, Kjell Åke Christer -Lundin, Anders Harald -Persson, Carl-Johan -Stäveryd, Ingrid Maritha Firman tecknas två i förening av -Blennow, Jan Rune Mikael -Jakobsson, Kjell Åke Christer -Lundin, Anders Harald -Persson, Carl-Johan -Stäveryd, Ingrid Maritha

TIDAHOLMS SPARBANK har 567200-4883 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.