Interkardinalstreck AB

Västra Götalands län

Information

Interkardinalstreck AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Tidaholm som är den kommunen där Interkardinalstreck AB finns. I Tidaholm så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Interkardinalstreck AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Interkardinalstreck AB har haft sedan 2006-06-15. Interkardinalstreck AB har funnits sedan och 2006-06-15 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Interkardinalstreck AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Färgareg. 18, 522 30, Tidaholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0502-13481.

Tidaholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Interkardinalstreck AB Privat, ej börsnoterat.

Interkardinalstreck AB har idag 556688-3368 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanterna är den som för stunden ansvarar för Interkardinalstreck AB

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom fastighetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.

I Interkardinalstreck AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Elf, Roy Niclas som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Elf, Maud Elisabet som är född 1948 och har titeln Suppleant, Elf, Roy Verner Lennart som är född 1948 och har titeln Suppleant, Torén, Lars-Erik Raymond som är född 1950 och har titeln Revisor, Lindén, Nils Börje Ingemar som är född 1946 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.