Svensk Professionell Bilförmedling Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Svensk Professionell Bilförmedling Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Tidaholm som är den kommunen där Svensk Professionell Bilförmedling Aktiebolag finns. I Tidaholm så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Svensk Professionell Bilförmedling Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Svensk Professionell Bilförmedling Aktiebolag har haft sedan 1999-01-01. Svensk Professionell Bilförmedling Aktiebolag har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Svensk Professionell Bilförmedling Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Egnahemsv. 52, 522 32, Tidaholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0502-59440.

Tidaholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Svensk Professionell Bilförmedling Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Svensk Professionell Bilförmedling Aktiebolag har idag 556567-5179 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Persson, Per Magnus -Persson, Per-Olof är den som för stunden ansvarar för Svensk Professionell Bilförmedling Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bilförmedling, bilförsäljning och bilfinansiering jämte därmed förenlig verksamhet.

I Svensk Professionell Bilförmedling Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Persson, Per-Olof som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Per Magnus som är född 1969 och har titeln Suppleant, Hallén, Åke Gunnar som är född 1949 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .