Perrogilah Invest AB

Västra Götalands län

Information

Perrogilah Invest AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Tidaholm som är den kommunen där Perrogilah Invest AB finns. I Tidaholm så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Perrogilah Invest AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Perrogilah Invest AB har haft sedan 1995-01-01. Perrogilah Invest AB har funnits sedan och 1995-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Perrogilah Invest AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-3820992.

Tidaholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Perrogilah Invest AB Privat, ej börsnoterat.

Perrogilah Invest AB har idag 556513-7972 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Perrogilah Invest AB

Bolaget skall bedriva soloteksverksamhet, ekonomiska konsultationer, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.

I Perrogilah Invest AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nörgaard, Jean Christian som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Berggren, Matts Åke som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Mats Nils Olof som är född 1964 och har titeln Suppleant, Blomén, Nils Johan Erik som är född 1952 och har titeln Revisor, .