Auberge Förvaltnings AB

Västra Götalands län

Information

Auberge Förvaltnings AB är ett av många verksamheter som finns i Tidaholm. Det är nämligen den kommunen som Auberge Förvaltnings AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Auberge Förvaltnings AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2003-11-13.

Auberge Förvaltnings AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1987-07-22. Men sedan 2003-11-13 så har Auberge Förvaltnings AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Nyg. 26, 522 33, Tidaholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Auberge Förvaltnings AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 073-3500482.

Tidaholm arbetar för att verksamheter som Auberge Förvaltnings AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Auberge Förvaltnings AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall köpa och sälja värdepapper (aktier och obligationer) och bedriva konsultverksamhet inom hotell- och restaurangbranschen samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Auberge Förvaltnings AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bengtsson, Alf Peter Robert -Bengtsson, Ingrid Agneta Rangela.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Auberge Förvaltnings AB och det är följande personer, Bengtsson, Ingrid Agneta Rangela som är född 1947 och har titeln VD, Bengtsson, Ingrid Agneta Rangela som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Abrahamsson, Ingrid Edla Johanna som är född 1919 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Alf Peter Robert som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Venemyr, Ingemar Torsten Kenneth som är född 1949 och har titeln Revisor, Lenz, Britt-Marie Agneta som är född 1948 och har titeln Revisorssuppleant.Revisionsbyrån Venemyr Aktiebolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Auberge Förvaltnings AB är 556302-3687.