Marbodal AB

Västra Götalands län

Information

Bolaget skall självt eller genom ägarskap i andra bolag, bedriva tillverkning av och handel med kök, köksinredningar och bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därutöver bedriva uthyrning av lokaler. Till förmån för företag, vilka står i koncerngemenskap med bolaget, må detta ingå borgensförbindelser och företa andra rättshandlingar, även om dessa eljest skulle falla utom ramen för den nyss angivna verksamheten.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Marbodal AB vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Tidaholm så är Marbodal AB ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Tidaholm arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Tidaholm och i Västra Götalands län. Redan 1939-02-03 så skapades Marbodal AB och bolaget är har F-skattsedel Marbodal AB har haft det sedan 1994-01-01.

Marbodal AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1999-01-01

556038-0072 är organisationsnummret för bolaget som finns i Tidaholm.

Just nu är Marbodal AB Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med Marbodal AB så går det att nå dem via telefon på 0502-17000 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bager, Preben -Nilsson, Gun Elice -Tärnskär, Bengt Magnus Ingemar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Marbodal AB är Tärnskär, Bengt Magnus Ingemar som är född 1961 och har titeln VD, Tärnskär, Bengt Magnus Ingemar som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Bager, Preben som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Gustafsson, Per Eric Thomas som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Nilsson, Gun Elice som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Rune Christer som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantFalck, Claes Patrik som är född 1965 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Gustavsson, Kurt Arne Lennart som är född 1951 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, KPMG AB som är född och har titeln RevisorBengtsson, Niclas som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor.