Swedish Match Industries Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Swedish Match Industries Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Tidaholm som är den kommunen där Swedish Match Industries Aktiebolag finns. I Tidaholm så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Swedish Match Industries Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Swedish Match Industries Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Swedish Match Industries Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Swedish Match Industries Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till V. Drottningv. 15, 522 30, Tidaholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0502-16500.

Tidaholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Swedish Match Industries Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Swedish Match Industries Aktiebolag har idag 556005-0253 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Adamsson, Mats Erwin -Carlsson, Carl Gunnar Lennart -Forsell, Johanna Marlene C -Jönis, Olof Lennart -Persson, Bengt Åke Gunnar Firman tecknas i förening av -Arvidsson, Karl Håkan Viktor -Jakobsson, Leif Curt Stefan eller en av dem i förening med en av -Adamsson, Mats Erwin -Carlsson, Carl Gunnar Lennart -Forsell, Johanna Marlene C -Jönis, Olof Lennart -Persson, Bengt Åke Gunnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Swedish Match Industries Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av tändstickor och tändsticksmaterial samt bedriva konsulterande verksamhet, forsknings- och utvecklingsarbete samt teknisk service inom områdena skogsindustri, tändsticksindustri och kemisk industri och att bedriva tillverkning av och handel med produkter inom nämnda industrigrenar och annan därmed förenlig verksamhet, ävensom att äga och förvalta aktier eller andelar i andra företag som bedriver sådan verksamhet som nu sagts. Bolaget äger ställa borgen eller annan säkerhet för annat koncernbolags förbindelser.

I Swedish Match Industries Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Arvidsson, Karl Håkan Viktor som är född 1980 och har titeln Extern firmatecknare, Jakobsson, Leif Curt Stefan som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknare, Carlsson, Carl Gunnar Lennart som är född 1950 och har titeln VD, Jönis, Olof Lennart som är född 1949 och har titeln Vice VD, Carlsson, Carl Gunnar Lennart som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönis, Olof Lennart som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotAdamsson, Mats Erwin som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Forsell, Johanna Marlene C som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Haraldsson, Ida Emmy Johanna som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantLarsson, Eva Maj Elisabet som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantPersson, Bengt Åke Gunnar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotBerg, Jan Allan Staffan som är född 1964 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantThorén, Jan Ragnar Magnusson som är född 1953 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantKPMG AB som är född och har titeln RevisorKratz, Karl Johan som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor.