Bostadsrättsföreningen Fänriken 1

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Fänriken 1 är ett av många verksamheter som finns i Tidaholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Fänriken 1 finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Fänriken 1 som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1942-03-31.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Gälleberg Björkåsen, 522 91, Tidaholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Fänriken 1 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0502-12370.

Tidaholm arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Fänriken 1 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Fänriken 1. Det finns flera verksamheter i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Fänriken 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Lundqvist, Stig Sven-Erik.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Fänriken 1 och det är följande personer, Erixon, Påhl Fredrik som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsström, Marcus Christian som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Stig Sven-Erik som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Ann Ulrika Birgitta som är född 1970 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Fänriken 1 är 767200-0903.