HSBs Bostadsrättsförening Bredablick i Tidaholm

Västra Götalands län

Information

767200-0481 är organisationsnummer för bolaget HSBs Bostadsrättsförening Bredablick i Tidaholm. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSBs Bostadsrättsförening Bredablick i Tidaholm är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Tidaholm som är den kommunen som HSBs Bostadsrättsförening Bredablick i Tidaholm finns i.

HSBs Bostadsrättsförening Bredablick i Tidaholm har varit registrerat sedan 1945-12-13 och det finns flera bolag i Västra Götalands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSBs Bostadsrättsförening Bredablick i Tidaholm så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSBs Bostadsrättsförening Bredablick i Tidaholm är och det finns flera bolag i Tidaholm som också är .

Firmatecknare för HSBs Bostadsrättsförening Bredablick i Tidaholm är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustavsson, Viola Marianne -Magnusson Wulff, Susanne Petra C -Sahlberg, Johan Gustav -Sahlberg, Kent Stefan

Vill ni komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Bredablick i Tidaholm så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSBs Bostadsrättsförening Bredablick i Tidaholm och det är Djurberg, Karl Arne som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Viola Marianne som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Mikael Anton som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson Wulff, Susanne Petra C som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Sahlberg, Johan Gustav som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Sahlberg, Kent Stefan som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamotVilhelmsson, Bernt Arne som är född 1938 och har titeln Suppleant,