HSBs Bostadsrättsförening Klippan i Tidaholm

Västra Götalands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSBs Bostadsrättsförening Klippan i Tidaholm vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Tidaholm så är HSBs Bostadsrättsförening Klippan i Tidaholm en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Tidaholm arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Tidaholm och i Västra Götalands län. Redan 1954-01-14 så skapades HSBs Bostadsrättsförening Klippan i Tidaholm och verksamheten är har ej F-skattsedel.

767200-0465 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Tidaholm.

Just nu är HSBs Bostadsrättsförening Klippan i Tidaholm och det finns många verksamheter som är i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Klippan i Tidaholm så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustafsson, Bengt Arne -Holm, Lars Eje -Lindén, Åke Lars-Uno -Vilhelmsson, Bernt Arne

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSBs Bostadsrättsförening Klippan i Tidaholm är Edgren, Karl Herbert som är född 1920 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Bengt Arne som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Lars Eje som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindén, Åke Lars-Uno som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Ståhl Jonsson, Gun Ingrid som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Vilhelmsson, Bernt Arne som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamotGustavsson, Viola Marianne som är född 1948 och har titeln Suppleant, Lust, Sonja Ingegerd Sofia som är född 1927 och har titeln Suppleant, Svensson, Per Ingemar som är född 1966 och har titeln Suppleant.