HSBs Bostadsrättsförening Tårpilen i Tidaholm

Västra Götalands län

Information

I Tidaholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSBs Bostadsrättsförening Tårpilen i Tidaholm. Det finns flera bolag som liknar HSBs Bostadsrättsförening Tårpilen i Tidaholm i Västra Götalands län. Tidaholm är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1963-11-21 så har HSBs Bostadsrättsförening Tårpilen i Tidaholm varit registrerat. Idag är HSBs Bostadsrättsförening Tårpilen i Tidaholm och det finns fler bolag som är det i Tidaholm.

Vill man komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Tårpilen i Tidaholm så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSBs Bostadsrättsförening Tårpilen i Tidaholm så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Bergman, Sten-Åke som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Bjerkén, Pehr Gunnar Vilhelm som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Mona Gunilla Gudrun som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Ostermark, Gunnar Karl Arne som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Karl-Axel som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Storm, Ann Christina som är född 1953 och har titeln SuppleantStröm, Lars Hubert som är född 1937 och har titeln Suppleant, Vilhelmsson, Bernt Arne som är född 1938 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergman, Sten-Åke -Larsson, Mona Gunilla Gudrun -Ostermark, Gunnar Karl Arne -Pettersson, Karl-Axel .

HSBs Bostadsrättsförening Tårpilen i Tidaholm har 767200-0457 som sitt organisationsnummer.