HSBs i Tidaholm Bostadsrättsförening Korallen

Västra Götalands län

Information

HSBs i Tidaholm Bostadsrättsförening Korallen är ett av många företag som finns i Tidaholm. Det är nämligen den kommunen som HSBs i Tidaholm Bostadsrättsförening Korallen finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSBs i Tidaholm Bostadsrättsförening Korallen som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1961-12-21.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSBs i Tidaholm Bostadsrättsförening Korallen så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Tidaholm arbetar för att företag som HSBs i Tidaholm Bostadsrättsförening Korallen ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSBs i Tidaholm Bostadsrättsförening Korallen. Det finns flera företag i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att inom föreningen * främja studie- och fritidsverksamhet, * främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt * i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en lång- siktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSBs i Tidaholm Bostadsrättsförening Korallen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Arntzen, Svein Erik -Evaldsson, Jan Evald -Franzén, Lena Maria Solveig -Johansson, Anders Gustav Harry.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSBs i Tidaholm Bostadsrättsförening Korallen och det är följande personer, Arntzen, Svein Erik som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Evaldsson, Jan Evald som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Franzén, Lena Maria Solveig som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Viola Marianne som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Anders Gustav Harry som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivancic, Zeljko som är född 1966 och har titeln Suppleant.Jansson, Lena Margareta som är född 1961 och har titeln Suppleant, Kvist, Axel Bertil som är född 1949 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSBs i Tidaholm Bostadsrättsförening Korallen är 767200-0424.