HSBs Bostadsrättsförening Prästbolet Fröjered i Tidaholm

Västra Götalands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSBs Bostadsrättsförening Prästbolet Fröjered i Tidaholm vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Tidaholm så är HSBs Bostadsrättsförening Prästbolet Fröjered i Tidaholm en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Tidaholm arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Tidaholm och i Västra Götalands län. Redan 1989-11-08 så skapades HSBs Bostadsrättsförening Prästbolet Fröjered i Tidaholm och verksamheten är har ej F-skattsedel.

716449-4291 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Tidaholm.

Just nu är HSBs Bostadsrättsförening Prästbolet Fröjered i Tidaholm och det finns många verksamheter som är i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Prästbolet Fröjered i Tidaholm så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Carlsson, Inge Anni -Svensson, Marie Elisabeth -Vind, Karl Per-Olof

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSBs Bostadsrättsförening Prästbolet Fröjered i Tidaholm är Carlsson, Inge Anni som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Marie Elisabeth som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Vind, Karl Per-Olof som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Växby, Helge Roland Mauritz som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Vilhelmsson, Bernt Arne som är född 1938 och har titeln Suppleant, .