HSBs Bostadsrättsförening Tulpanen i Tidaholm

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Tidaholm och HSBs Bostadsrättsförening Tulpanen i Tidaholm är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många företag där och HSBs Bostadsrättsförening Tulpanen i Tidaholm är ett av dem. Statusen för HSBs Bostadsrättsförening Tulpanen i Tidaholm är att Bolaget är aktivt.

HSBs Bostadsrättsförening Tulpanen i Tidaholm är ett Bostadsrättsförening och skapades 1989-03-15. Det finns flera olika företag i Västra Götalands län som är ett stort län. Tidaholm där företaget finns i jobbar för att företag som HSBs Bostadsrättsförening Tulpanen i Tidaholm ska trivas.

I Tidaholm så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSBs Bostadsrättsförening Tulpanen i Tidaholm inte är momsregistrerat.

Idag är HSBs Bostadsrättsförening Tulpanen i Tidaholm och det finns flera företag som är det idag i Tidaholm.

Vill man komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Tulpanen i Tidaholm så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson Munk, Ragnhild Ulla E -Käll, Gerd Iris -Rickardsson, Joel Sive Arvid.

De som är på något sätt har med HSBs Bostadsrättsförening Tulpanen i Tidaholm är Andersson, Ann-Britt Viola som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Viola Marianne som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson Munk, Ragnhild Ulla E som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Käll, Gerd Iris som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Rickardsson, Joel Sive Arvid som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Åström, Bo Magnus som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotCarlman, Kerstin Margareta som är född 1952 och har titeln Suppleant, .

HSBs Bostadsrättsförening Tulpanen i Tidaholm har 716410-5525 som sitt organisationsnummer.