HSBs Bostadsrättsförening Ramstorp i Tidaholm

Västra Götalands län

Information

HSBs Bostadsrättsförening Ramstorp i Tidaholm hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Tidaholm som är den kommunen där HSBs Bostadsrättsförening Ramstorp i Tidaholm finns. I Tidaholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSBs Bostadsrättsförening Ramstorp i Tidaholm tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSBs Bostadsrättsförening Ramstorp i Tidaholm har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSBs Bostadsrättsförening Ramstorp i Tidaholm så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Tidaholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

HSBs Bostadsrättsförening Ramstorp i Tidaholm har idag 716410-5012 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ahlgren, Erik Göran -Carlman, Kerstin Margareta -Franzén, Allan Roland -Johansen, Björn Jarle är den som för stunden ansvarar för HSBs Bostadsrättsförening Ramstorp i Tidaholm

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att inom föreningen * främja studie- och fritidsverksamhet, * främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt * i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en lång- siktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSBs Bostadsrättsförening Ramstorp i Tidaholm så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ahlgren, Erik Göran som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Antonsson, Barbro Ingegärd som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlman, Kerstin Margareta som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Franzén, Allan Roland som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansen, Björn Jarle som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Viola Marianne som är född 1948 och har titeln SuppleantKarlsson, Siv Birgit som är född 1941 och har titeln Suppleant, .