HSB:s Bostadsrättsförening Kurvan 2 i Tidaholm

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Tidaholm och HSB:s Bostadsrättsförening Kurvan 2 i Tidaholm är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många företag där och HSB:s Bostadsrättsförening Kurvan 2 i Tidaholm är ett av dem. Statusen för HSB:s Bostadsrättsförening Kurvan 2 i Tidaholm är att Bolaget är inaktivt.

HSB:s Bostadsrättsförening Kurvan 2 i Tidaholm är ett Bostadsrättsförening och skapades 1986-12-12. Det finns flera olika företag i Västra Götalands län som är ett stort län. Tidaholm där företaget finns i jobbar för att företag som HSB:s Bostadsrättsförening Kurvan 2 i Tidaholm ska trivas.

I Tidaholm så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB:s Bostadsrättsförening Kurvan 2 i Tidaholm inte är momsregistrerat.

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Kurvan 2 i Tidaholm och det finns flera företag som är det idag i Tidaholm.

Vill man komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Kurvan 2 i Tidaholm så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Rune Bergsten, Roland Ekvall, Arne Vilhelmsson och Kerstin Carlman, två i förening..

De som är på något sätt har med HSB:s Bostadsrättsförening Kurvan 2 i Tidaholm är Carlman, Kerstin Margareta som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Bergsten, Rune Olof som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekvall, Karl Sixten Roland som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Göransson, Sven Rune som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Prytz, Erik Rune Assar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Vilhelmsson, Bernt Arne som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamotNylund, Leif Verner som är född 1938 och har titeln Suppleant, Rydberg, Bengt Rune som är född 1928 och har titeln Suppleant, .

HSB:s Bostadsrättsförening Kurvan 2 i Tidaholm har 716410-4668 som sitt organisationsnummer.