HSBs Bostadsrättsförening Trollet i Tidaholm

Västra Götalands län

Information

I Tidaholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSBs Bostadsrättsförening Trollet i Tidaholm. Det finns flera företag som liknar HSBs Bostadsrättsförening Trollet i Tidaholm i Västra Götalands län. Tidaholm är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1984-05-29 så har HSBs Bostadsrättsförening Trollet i Tidaholm varit registrerat. Idag är HSBs Bostadsrättsförening Trollet i Tidaholm och det finns fler företag som är det i Tidaholm.

Vill man komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Trollet i Tidaholm så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSBs Bostadsrättsförening Trollet i Tidaholm så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Gustavsson, Lars Gösta Ingemar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Görander, Inger Birgitta som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Norberg, Susanne Linnéa som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Mats Filip som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Vilhelmsson, Bernt Arne som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Ann-Mari Florence C som är född 1960 och har titeln SuppleantCarlman, Kerstin Margareta som är född 1952 och har titeln Suppleant, Wollmér, Anita Maria som är född 1942 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustavsson, Lars Gösta Ingemar -Görander, Inger Birgitta -Norberg, Susanne Linnéa -Persson, Mats Filip .

HSBs Bostadsrättsförening Trollet i Tidaholm har 716410-4080 som sitt organisationsnummer.