HSBs Bostadsrättsförening Junibacken i Tidaholm

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Tidaholm och HSBs Bostadsrättsförening Junibacken i Tidaholm är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många bolag där och HSBs Bostadsrättsförening Junibacken i Tidaholm är ett av dem. Statusen för HSBs Bostadsrättsförening Junibacken i Tidaholm är att Bolaget är aktivt.

HSBs Bostadsrättsförening Junibacken i Tidaholm är ett Bostadsrättsförening och skapades 1980-11-13. Det finns flera olika bolag i Västra Götalands län som är ett stort län. Tidaholm där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSBs Bostadsrättsförening Junibacken i Tidaholm ska trivas.

I Tidaholm så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSBs Bostadsrättsförening Junibacken i Tidaholm inte är momsregistrerat.

Idag är HSBs Bostadsrättsförening Junibacken i Tidaholm och det finns flera bolag som är det idag i Tidaholm.

Vill man komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Junibacken i Tidaholm så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Arnstål, Jan Erik -Lind, Ulrika Maria -Modig, Sture Valdemar -Teike, Jack Lennart.

De som är på något sätt har med HSBs Bostadsrättsförening Junibacken i Tidaholm är Arnstål, Jan Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Ax, Siv Elisabet som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergsten, Rune Olof som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Viola Marianne som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Carina Yvonne som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Ulrika Maria som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamotTeike, Jack Lennart som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Modig, Sture Valdemar som är född 1946 och har titeln Suppleant, .

HSBs Bostadsrättsförening Junibacken i Tidaholm har 716410-3678 som sitt organisationsnummer.