HSBs Bostadsrättsförening Tartaren i Tidaholm

Västra Götalands län

Information

HSBs Bostadsrättsförening Tartaren i Tidaholm hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Tidaholm som är den kommunen där HSBs Bostadsrättsförening Tartaren i Tidaholm finns. I Tidaholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSBs Bostadsrättsförening Tartaren i Tidaholm tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSBs Bostadsrättsförening Tartaren i Tidaholm har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSBs Bostadsrättsförening Tartaren i Tidaholm så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Tidaholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

HSBs Bostadsrättsförening Tartaren i Tidaholm har idag 716410-3470 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Blomberg, Annika Louise -Blomkvist, Yvonne Gunvor Florence -Gustavsson, Börje Olof -Vilhelmsson, Bernt Arne är den som för stunden ansvarar för HSBs Bostadsrättsförening Tartaren i Tidaholm

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSBs Bostadsrättsförening Tartaren i Tidaholm så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Blomberg, Annika Louise som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomkvist, Yvonne Gunvor Florence som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Georgsson, Karl Oskar Lennart som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Börje Olof som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Barbro Elisabet som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Ohlsson, Ove Claes Göran som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotVilhelmsson, Bernt Arne som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlman, Kerstin Margareta som är född 1952 och har titeln Suppleant, .